Available courses

Anglické pojmy pro ICT


Komunikace je základní lidskou potřebou a každá naše komunikace má nějaký účel, nějakou funkci. V daném předmětu si posluchači osvojí základní pravidla efektivní a profesionální komunikace v školním prostředí. Seznámí se s asertivním a empatickým jednáním v komunikaci, naučí se pracovat se stresem, emocemi, kritikou a námitkami. Ukážeme se základní členění komunikaci na verbální a nonverbální, představíme si komunikační kontexty, komunikační kanály a vysvětlíme si pojmy sebepoznání a sebepřijetí jako elementární předpoklad k úspěšné komunikaci. Seznámíme se s principy asertivní komunikace. Ukážeme si různé techniky rozhovoru s různými typy lidí, chování v různých situacích. Seznámíme se s problematikou etiky, etického kodexu a profesní etikou učitelů. Představíme si normy a principy profesní etiky, zaměříme se na povinnosti a vztah učitele vůči sobě, k žákům, rodičům, vůči škole a spolupracovníkům. Přiblížíme si různé koncepce učitelské etiky a zaměříme se na etický kodex českého učitele.

Společný kurz pro online výuku těchto dvou předmětů, behem omezení prezenční výuky.